ბჭე სიბნელისა

      Comments Off on ბჭე სიბნელისა

–ხატოვ. მეუფება ბოროტებისა.

Fig: land of darkness; Satanic host.

Fig:Terrain(Terre) d’obscurité; hôte satanique.

Адовы врата (Мф 16:18) – образное выражение, означающее всю силу диавола или смерти

Врата в преисподнюю.

Wörtlich: « die Pforte des Finsternises ».

übertragene Bedeutung: Reich des Finsternises, des Bösen, der Teufel.

Cehennem azabı, cehennem hayatı.

معنى حرفيّ:   بوّابة الظلام