გადაიქუხა

      Comments Off on გადაიქუხა

ხატოვ. საშიშროება აღარ არსებობს, პრობლემა მოიხსნა

Fig: There is no longer need to worry; to be now safe;

Fig:  Il n’y a plus de danger, de problème

Отгремело (досл.)

Опасность миновала.

Гроза прошла стороной/миновала (перен.) – Разг. пройти, окончиться.

Проблема решена.

Wörtlich: « der Donner (das Donner(g)rollen) ist vorbei ».

übertragene Bedeutung: Die Gefahr ist vorbei. Es gibt gar kein Problem mehr.

Tehlike yok, problem yok artık.

حلّ العقدة       (ლიტ.)

رتق فتوقه  (ლიტ.)

قرّر مصير شيء          (ლიტ.)

   حسم مصير الأمر  (ლიტ.)

     حلّ المسألة (الخطيرة)  (ლიტ.)

     فضّ المشكلة    (ლიტ.)