გადრეკვა, მოდრეკვა

      Comments Off on გადრეკვა, მოდრეკვა

(კატეგორია: აზრის შეცვლევინება)

ხატოვ. გულის მოლბობა.

Fig: To soften  someone’s heart, to  unsteel someone’s  heart

Lit Courber (le dos), pencher

Fig: Se pencher vers, faire changer d’avis, Adoucir le coeur,

Согнуть, пригнуть, прогнуться под тяжестью (досл.)

Приручить, покорить, очаровать, подчинить обаянию.

Wörtlich: « biegen, krümmen ».

übertragene Bedeutung: J-m ans Herz (an j-s Herz) rühren;

J-n gefügig machen, unterkriegen.

Eğilmek. Çantada keklik

معنى حرفيّ:     التوى \ تلوّى \ انعقف \ تعوّج

معنى مجازيّ : رقّق \ لطّف

      رقّة القلب (ლიტ.)

     رقيق القلب (ლიტ.)

      رقّق حواشيه  (ლიტ.)

      رقّق الحواجب  (ლიტ.)

      لانت القناة الشيخ  (ლიტ.)

   رقيق حواشى (ლიტ.)