განგაშის ატეხა

      Comments Off on განგაშის ატეხა

–ხატოვ. საიდუმლოს შეუნახველობა, გამჟღავნება, ყველასათვის შეტყობინება დაფარულისა.

Fig: Not to keep a secret; to reveal the secret;

Fig:Ne pas garder le secret; announcer à tout le monde

Забить тревогу.

Поднять панику.

Wörtlich: « seitwärts schauen/nach der Seite schauen ».

übertragene Bedeutung: J-m mit den Blicken folgen; ein Auge auf j-n haben;

j-n beobachten. Sonstwohin gucken, seine Augen sonstwohin haben.

Yaygarayı basmak. Mec.Sırrın açıklanması.

      دقّ للإذنار(ლიტ.)