განქარვა

      Comments Off on განქარვა

(კატეგორია: უყაირათოდ დახარჯვა)

ხატოვ. მოსპობა, განადგურება, ამოგდება, გაბათილება, გაუქმება.

Fig: To destroy;  to ruin; to banish; to abolish; to eliminate.

Fig:À détruire,  ruiner; bannir; supprimer; éliminer, anéantir

(Все) пустить на ветер.

Деньги на ветер бросать.

Wörtlich: « etwas (Vermögen) im Wind zertreuen/dem Wind übergeben ».

übertragene Bedeutung: sein Vermögen verschwenden/vergeuden.

Savurmak

ضيّع أدراج الرياح     (ლიტ.)

بعثر بغير حساب     (ლიტ.)

رمى في الهواء     (ეგვიპტ.)