გზაზე დაყენება

      Comments Off on გზაზე დაყენება

–ხატოვ. ხელის შეწყობა, შველა, მოხმარება, ხელმძღვანელობა, ჩვენება რისიმე, სწავლება, ჭკუის სწავლება, ხელის მომართვა.

Lit: To show the way

Lit: To assist, to help, to facilitate; to lead, to guide, to teach.

Lit:Montrer, indiquer un chemin

Fig: Aider, proteger, diriger,montrer, enseigner,donner l’exemple

Поставить на ноги – Разг. Экспрес. Воспитывая, доводить до самостоятельности.

Вывести на дорогу – Разг.

Вывести в люди,  сделать человеком, помочь, посодействовать, оказать помощь, оказать поддержку, принять участие, оказать содействие, послужить подспорьем, послужить поддержкой, содействовать, поддержать, вывести на верный путь,

Wörtlich: « J-m den Weg weisen ».

übertragene Bedeutung: J-n einen besten Weg einschlagen lassen;

J-n auf den rechten Weg bringen;

J-m den rechten Weg zeigen;

J-m etwas ans Herz legen;

J-s Herz hängt an j-m/etwas;

J-m den Weg ebnen.

Yola getirmek. Mec. Yardım etmek, Öğretmek, yönetmek.

مدّ طريقا       (ლიტ.)

أفسح له الطريق      (ლიტ.)

        أوقفه على رجليه(ლიტ.)

      (أوقفه) في سبيل الغاية (ლიტ.)

      (أوقفه) في طريق مستقيم (ლიტ.)

       وضع طريقا (ل…)(ლიტ.)

      مهّد طريقا (ل…)(ლიტ.)

      أفسح طريقا (ل…)(ლიტ.)

       مدّ يد المساعدة(ლიტ.)

       مدّ يد العون(ლიტ.)

عماد ثابت    (ლიტ.)