გზის ჩვენება

      Comments Off on გზის ჩვენება

ხატოვ. ხელის შეწყობა, შველა, მოხმარება, ხელმძღვანელობა, ჩვენება რისიმე, სწავლება, ჭკუის სწავლება, ხელის მომართვა.

Lit: To show the right way

Lit: To assist, to help, to facilitate; to lead, to guide, to teach.

Lit:Montrer, indiquer un chemin

Fig: Aider, proteger, diriger,montrer, enseigner,donner l’exemple

Указать путь, наставить на путь  истинный.

Wörtlich: « J-m den Weg weisen ».

übertragene Bedeutung: J-n einen besten Weg einschlagen lassen;

J-n auf den rechten Weg bringen;

J-m den rechten Weg zeigen;

J-m den Weg ebnen.

Yolunu göstermek.

      شقّ الطريق (ლიტ.)

مدّ طريقا       (ლიტ.)

أفسح له الطريق      (ლიტ.)

        أوقفه على رجليه(ლიტ.)

      (أوقفه) في سبيل الغاية (ლიტ.)

      (أوقفه) في طريق مستقيم (ლიტ.)

       وضع طريقا (ل…)(ლიტ.)

      مهّد طريقا (ل…)(ლიტ.)

      أفسح طريقا (ل…)(ლიტ.)

       مدّ يد المساعدة(ლიტ.)

       مدّ يد العون(ლიტ.)