გულის გამაგრება

      Comments Off on გულის გამაგრება

ხატოვ. გამხნევება, გამაგრება.

To encourage, to hearten, to cheer up; to bolster; to console; to condole with; express sympathy

Encourager, reprendre courage.

Усилить сердце (досл.).

Усилить, воодушевить, поддержать, держать вашу сторону, оказывать поддержку/помощь.

Wörtlich: « J-n beherzen“.

übertragene Bedeutung: J-n ermutigen, anfeuern, anspornen.

Mec. Cesaret vermek.

أمسك قلبه في يده         (ლიტ.)

    ردّت إليه روحه(ლიტ.)

          شم نفسه  (ეგვიპტ.)