ღმერთო, მეტეორი გვესროლე

      Comments Off on ღმერთო, მეტეორი გვესროლე

დაგვსაჯე, მოგვკალი, კარგს არ ვიმსახურებთ

God punish us; kill us; we do not to deserve good.

Dieu nous punit;

Получить по заслугам; Господи, накажи нас.

На свою голову – Разг. Экспрес. Себе во вред, в ущерб.

Wörtlich: « Gott, bestrafe uns mit einem Meteor ».

übertragene Bedeutung: J-n mit dem Tode bestrafen;

J-m bitteres Leid zufügen, quälen, plagen.

Allah, bizi cezalandır!

(يا للعار!)    تميذ الأرض تحت اقدامنا    (ლიტ.)

(ქართ.: „მიწა გაგვსკდომოდა, გვერჩივნა)

      يا لنا من عيب!(ლიტ.)

      فارق كلّ الدنيا من الخجل(ლიტ.)

     عيب علينا، لننفرق عن الدنيى كلّها!(სირ. / ლიბან.)

لعن الحظّ   (ლიტ.)

     ندم فلوّم نفسه(ლიტ.)

      أنّب نفسه(ლიტ.)

       عدّل نفسه(ლიტ.)