კერაზე ცეცხლი ჩამიქრო

      Comments Off on კერაზე ცეცხლი ჩამიქრო

ხატოვ. დამიშავა, მეტად წამიხდინა საქმე, დამღუპა, დამანელა.

To be damaged, ruined by somebody.

Ruiner;   endommager; ravager; mettre en mauvaise état,

Потушить огонь в очаге – (иноск.) погубить, истребить, извести, сживать со света, рубить под корень, вколачивать в гроб, сживать со свету, уничтожать,

выжигать каленым железом.

Wörtlich: « J-m das Herdfeuer löschen ».

übertragene Bedeutung: J-s Familie zugrunde richten.

Mec. Mahvetti beni.

ذاق (ذقت) منه الأمرّين[1]   (ლიტ.)

عانى (عانيت) منه الأمرّين   (ლიტ.)

قاسى (قاسيت) منه الأمرّين   (ლიტ.)

أنزل بي أضرارا جسيمة   (ლიტ.)

أنزل بي الخسارة   (ლიტ.)

أنزل (بي) ضربة قاصمة في…   (ლიტ.)

أنزل عقابا بي    (ლიტ.)

  نزلت بي نازلة (جسيمة)  (ლიტ.)

النازلة الماليّة (عندي)  (ლიტ.)

      وقعت (بسببه) في حيص بيص   (ლიტ.)

مسّه الضرّ (الجسيم)   (ლიტ.)

خرب بيتي!   (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)

(هو) مخرب بيتي   (ლიტ.)

 تضرّرت أراضي من الجفاف (ლიტ.)

[1]               أمرّ – უმწარესი,    مرّانأ-(ორობ. რიცხ.) – სიღარიბე, სიღატაკე