დედალი

      Comments Off on დედალი

(კატეგორია: მშიშარა)

ლაჩარი, მშიშარა, მხდალი

Coward; chicken-livered; chicken-hearted

Poltron; capon, froussard;

Ничтожество,  трус, ничтожный человек, ноль без палочки.

Заячья душа, заячья кровь.

Wörtlich: “das (Tier-)Weibchen, die Henne, das Huhn”.

übertragene Bedeutung: feig(herzig) sein, ein Schlappschwanz, eine Memme/ein Angsthase sein;

Korkak.

      جبان حقير (ლიტ.)

      ضعيف القلب (ლიტ.)

      ضعيف الإرادة(ლიტ.)