დედამიწა გაირღვეს და თან ჩაიტანოს!

      Comments Off on დედამიწა გაირღვეს და თან ჩაიტანოს!

დაიღუპოს, მოისპოს, მოკვდეს.

Its a wonder the earth doesnt open and swallow somebody up!

May God strike him dead!.

La terre brûle sous leurs pieds.И как только земля носит Разг. Презрит. – возможно ли, чтобы такой негодяй, подлец жил на земле.

Этого греха и земля не снесет.

Wörtlich: ” die Erde soll bersten und dich  verschlingen/hinuntertragen.” (Fluch).

übertragene Bedeutung: die Erde soll mir bersten!  d.h. die Erde soll  mich verschlingen!

(wenn ich nicht die Wahrheit spreche! – Beteuerungsformel);

J-d soll spurlos verschwinden, zugrundegehen, sterben.

Mahvolsun.

    تميذ الأرض تحت قدميه!  (ლიტ.)

        لا حسب الله ما خلقه!(სირ. / ლიბან. )