თავიდან ამოუვარდა

      Comments Off on თავიდან ამოუვარდა

დაავიწყდა

Soething  has gone (clean/clear, right etc) out of one’s head (mind)

Avoir un trou; sortir de l’esprit ; j’ai complètement zappé

Вылететь из головы

Выскакивать из головы.

Выскочить из головы.

Улетучиваться из головы.

„J-m fällt j-d/etwas aus dem Kopf.“

(bei) j-m gerät j-d/etwas in Vergessenheit;

J-d vergisst j-n/etwas;

J-m entschwindet etwas dem Gedächtnis.

Aklından çıktı.

غاب من باله        (ლიტ.)

    غاب من خاطره (ლიტ.)

     طار من رأسه(ლიტ.)

طار من بالو     (სირ. / ლიბან.)

    ما جاش من باله (ეგვიპტ.)

     طار من دماغه(ეგვიპტ.)