თავს დასტრიალებს

      Comments Off on თავს დასტრიალებს

მუდამ მასთან არის და მზრუნველობას უწევს, ემსახურება, უვლის, თავს ევლება

To have (see) somebody under one’s wing.

Se préoccuper de..;

Se soucier de qch, avoir soin de qn, prendre soin de qn ; faire une politesse à (qn).

Заботиться;

Печься о ком либо;

Проявить заботу.

Держать под крылошком.

Wörtlich: “J-d kreist über j-s Haupt”.

übertragene Bedeutung: J-n umhegen/umsorgen.

J-n mit Hingabe pflegen;

sich kümmern, sich Sorgen machen (um);

j-n in die Kur nehmen;

J-n/etwas besorgen, betreuen

sich um j-n/etwas herumbewegen, etwas umkreisen;

J-n mit Liebe umgeben;

J-m Honig um den Mund schmieren;

mit j-m mit lieblichen Worten/in freundlichem Ton sprechen;

J-n mit Zärtlichkeiten überhäufen; J-n mit Zärtlichkeiten überschütten.

Hep onun yanındadır ve ona bakıyor.Can atar.

      أشاد بذكره(ლიტ.)

      طيّب خاطره(ლიტ.)

   ولّع  له قنديل(ეგვიპტ.)

دار راسا      (სირ. / ლიბან.)

دار عقلا      (სირ. / ლიბან.)

    حمله على الكفّ الراحة (ლიტ.)

     كان بين كبده وخلبه(ლიტ.)

       شاله على كفوف الراحة (ლიბან. / სირ.)

       عطّه في عنيه(ეგვიპტ.)

        شاله من على الأرض شيل(ეგვიპტ.)

قلبى (خايف) عليك!    (სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ.)

خاف قلبه عليه     (ლიტ.)

اشتغل باله (عليه)    (ლიტ.)

   انفطر قلبه (عليه)   (ლიტ.)

حمل همّه      (ლიტ. / ეგვიპტ.)

     باله مشغول عليه (ეგვიპტ.)

      قلبا وقالبا (ლიტ.)