თავს ევლება (ვისმე)

      Comments Off on თავს ევლება (ვისმე)

განსაკუთრებულ მზრუნველობას უწევს, ყურადღებას აქცევს, უვლის, ემსახურება, თავს დასტრიალებს

To have the good of something at heart;  to have (see) smb. under one’s wing

Se préoccuper de..; se soucier de qch, avoir soin de qn, prendre soin de qn ;  faire une politesse à (qn).

Заботиться, опекать.

Печься о ком либо;

Проявить заботу.

Держать под крылышком.

Wörtlich: “J-d kreist j-m ums Haupt.”

übertragene Bedeutung: J-n mit Liebe umgeben;

J-m Honig um den Mund schmieren;

mit j-m mit lieblichen Worten/in freundlichem Ton sprechen;

j-n mit Zärtlichkeiten überhäufen; j-n mit Zärtlichkeiten überschütten;

J-n mit grosser Liebe umhegen/umsorgen;

J-n mit Hingabe pflegen;

sich Sorgen machen, sich kümmern (um);

J-n in die Kur nehmen. 

Hep onun yanındadır ve ona bakıyor.Can atar.

اهتمام زائد(ლიტ.)

      أشاد بذكره(ლიტ.)

      طيّب خاطره(ლიტ.)

   ولّع  له قنديل(ეგვიპტ.)

دار راسا      (სირ. / ლიბან.)

دار عقلا      (სირ. / ლიბან.)

    حمله على الكفّ الراحة (ლიტ.)

     كان بين كبده وخلبه(ლიტ.)

       شاله على كفوف الراحة (ლიბან. / სირ.)

       عطّه في عنيه(ეგვიპტ.)

        شاله من على الأرض شيل(ეგვიპტ.)

قلبى (خايف) عليك!    (სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ.)

خاف قلبه عليه     (ლიტ.)

اشتغل باله (عليه)    (ლიტ.)

   انفطر قلبه (عليه)   (ლიტ.)

حمل همّه      (ლიტ. / ეგვიპტ.)

     باله مشغول عليه (ეგვიპტ.)

      قلبا وقالبا (ლიტ.)