თავს იდებს (რასმე)

      Comments Off on თავს იდებს (რასმე)

(კატეგორია: იკისრებს რამეს)

იკისრებს, დაივალებს (რამეს)

To take on obligations; to volunteer to handle smth.

Faire son affaire de; assumer prendre la responsabilité de;

Assumer ou souscrire

Брать на себя обязательства/ответственность.

Eine Verbindlichkeit übernehmen;

(etw.) auf seinen Buckel nehmen;

die Verantwortung auf sich nehmen;

sich durch ein Versprechen binden;

J-m etwas aufhalsen;

J-m etwas aufzwingen;

etwas auf j-n abwälzen.

Üstlenecek.

     جنى على نفسه(ლიტ.)

   جنى على روحه (ეგვიპტ.)

  جت على دماغه  (ეგვიპტ.)

  خرب على نفسو  (ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)

     أتعب نفسه في…(ლიტ.)

      صدع رأسه في…(ლიტ.)