თვალის გახელა

      Comments Off on თვალის გახელა

რისამე მიხვედრა, გაგება, გათვითცნობიერება, გამოფხიზლება, თვალი ახელა

To open semebody’s eyes to something

To put wise about (of, to)  (Am).

Dessiller les yeux à (qn)

Ouvrir les yeux à (qn).

Открыть (кому-л.) глаза – –  (иноск.) обратить внимание, вразумить.

J-m die Augen aufmachen.

Gözü açılmak.

     كشف الغشاوة عن عينيه  (ლიტ.)

     فتّح عينيه  على …(ლიტ.)

     فتّح عنيه  على …(ეგვიპტ.)

     عاد إلى الوعى  (ლიტ.)