კისრის მოგრეხა

      Comments Off on კისრის მოგრეხა

დამარცხება, განადგურება, მორევა

To screw one’s/somebody’s neck ; to  twist one’s/somebody’s  neck;

To wring one’s/somebody’s  neck.

Dévisser la tête à (qn)

Tordre le cou

Tordre le cou à (qn) (colloq)

Свернуть  шею.

Отправить на тот свет.

Свернуть голову, пропасть.

Wörtlich: „J-m den Hals brechen (verkrümmen)“.

übertragene Bedeutung: sich das Genick brechen;

eine Niederlage erleiden;

J-n zugrunde richten/vernichten/ umbringen/töten;

Einer Sache wird ein Ende gamacht;

etwas kommt zu einem Ende/ etwas endet;

J-d ist dem Tode nahe.

J-n (mit Stumpf und Stiel) ausrotten, venichten;

Boynu eğri

    حنى عنقه ل…(ლიტ.)

     كسر شوكته(ლიტ.)

     ألقى نفسه على عنق شخص(ლიტ.)

      دقّ العنق(ლიტ.)

       كسر شرفه(ლიტ.)

      مدقوق العنق(ლიტ.)