მზე ჩაესვენა (ვისიმე, რისამე)

      Comments Off on მზე ჩაესვენა (ვისიმე, რისამე)

(ვისიმე, რისამე) საქმე ცუდად წავიდა, დამარცხდა (ვინმე), განწირულია (ვინმე)

It’s gone goose with him.(Am).

Il peut aller se rhabiller

Finita la comedia.

Un point c’est tout

Все кончено.

Его солнце закатилось.

Ваша песенка спета.

Кончен бал.

Мурзик сдох.

Финита ля комедия.

Приплыли! Приехали!

Wörtlich: „J-s Sonne geht unter“.

übertragene Bedeutung:    eine Niederlage erleiden;

auf einem fahlen Pferde reiten;

in die Tinte geraten;

sich anschmieren lassen;

sich in die Brennesseln setzen;

einen Reinfall erleben;

in die Patsche geraten;

die menschliche Komödie/das ganze Theater ist aus;

aus der Traum!

Güneşi battı. Yenildi.

     أفلّ نجمه (ლიტ.)

მისი მზე (ვარსკვლავი) ჩაესვენა

          حالت عنه السعادة(ლიტ.)

       فشل أشدّ الفشل(ლიტ.)