მზეზე გამოტანა (რისამე)

      Comments Off on მზეზე გამოტანა (რისამე)

გამოაშკარავება, გამომჟღავნება, მხილება (რისამე), დღის სინათლეზე გამოტანა

To blow the whistle on;

To bring to light;

To put light through smb.

Mettre en plein jour;

Tirer qch au clair.

Вывести на свет божий.

Выводить на чистую воду.

Выходить наружу.

Wörtlich: „etwas wird an den Tag gelegt.“

übertragene Bedeutung: etwas tritt, kommt an den Tag/wird offenbar/stellt sich heraus;

etwas wird an den Tag/ans Tageslicht gebracht/gezogen/enthüllt/preisgegeben (Geheimnis).

J-d/etwas bringt Licht/Klarheit in etwas (in einer Sache).

(etw.) aus der Rumpelkammer hervorholen;

J-n entlarven, bloßstellen.

Ortaya çıkmak, açık çıkmak.

أصبح واضحا وضوح الشمس رابعة النهار   (ლიტ.)

   هذا واضح وضوح الشمس  (ლიტ.)

كشف عن جميع أوراقة   (ლიტ.)

ألقى بعض الأضواء على   (ლიტ.)

سلّط الضوء (الأضواء) على   (ლიტ.)