მის თავზე კევრი დატრიალებულა

      Comments Off on მის თავზე კევრი დატრიალებულა

დიდი უბედურება დაატყდა

To disaster overtook him;

The black ox has trod on his foot;

To go through the mill.

En voir de toutes les couleurs.

La malheur qui l’a attaint.

Стреляный/старый воробей, глаз набит, много повидал на своем веку, ученый, большой опыт за плечами, видалый, глаз наметан,  искуситься, ему и карты в руки, все ходы и выходы знает, не из одной печи хлеб едал, тертый калач, собаку съел, видать виды, зубы проесть, зубы съел, побывать /бывать в переделках, из семи печей хлеб едал, умудренный опытом, травленый волк/зверь, старый зверь, стреляная птица, все ходы-выходы знает, пройти огонь, воду и медные трубы.

Den Tag seiner Geburt verfluchen;

sich selbst/sein Schicksal verfluchen;

mit dem Schicksal hadern;

J-m ist  das Glück nicht hold;

J-d ist vom Schicksal benachteiligt, verflucht, verdammt, unglückselig,  unglücklich;

J-d hat kein Glück/ist ein Pechvogel.

Başında değirmen çevirir.

طلاّع الثنايا والأنجد   (ლიტ.)

الحظّ خانه    (ლიტ.)

أنزل ضربة قاسمة في…(ლიტ.)

თავს დაატყდა…

       فشل أشدّ الفشل(ლიტ.)

დიდი მარცხი განიცადა

        بالقضاء والقدر(ლიტ.)

         قضاءً وقدرًا(ლიტ.)

მოულოდნელად (ღვთის განგებით)  უბედურება დაატყდა თავს…

سوء الحظّ     (ლიტ.)

    طحنه الحظّ   (ლიტ.)

          حالت عنه السعادة(ლიტ.)

لعنه الحظّ   (ლიტ.)