მის თავზე წისქვილის ქვა დატრიალებულა

      Comments Off on მის თავზე წისქვილის ქვა დატრიალებულა

დიდი უბედურება დაატყდა

To disaster overtook him;

The black ox has trod on his foot.

To go through the mill.

En voir de toutes les couleurs.

La malheur qui l’a attaint. 

Стреляный/старый воробей, глаз набит, много повидал на своем веку, ученый, большой опыт за плечами, видалый, глаз наметан,  искуситься, ему и карты в руки, все ходы и выходы знает, не из одной печи хлеб едал, тертый калач, собаку съел, видать виды, зубы проесть, зубы съел, побывать /бывать в переделках, из семи печей хлеб едал, умудренный опытом, травленый волк/зверь, старый зверь, стреляная птица, все ходы-выходы знает, пройти огонь, воду и медные трубы.

Wörtlich:“über j-m beginnt sich ein Mühlstein (Dreschbrett) zu drehen“.

übertragene Bedeutung: über j-n bricht ein Unglück herein;

J-d wird von einem Unglück heimgesucht.

J-m ist  das Glück nicht hold;

J-d ist vom Schicksal benachteiligt, verflucht, verdammt, unglückselig,  unglücklich;

J-d hat Unglück/ist ein Pechvogel.

ein geriebener Kerl;

ein abgebrühter Mensch, ein alter Hase;

J-d ist mit allen Hunden gehetzt;

J-d hat sich in der Welt umgesehen;

J-d hat sich (D) tüchtig den Wind um die Näse wehen lassen;

J-d ist mit allen Salben gerieben/geschmiert;

J-d hat es faustdick hinter den Ohren;

J-d ist mit allen Wassern gewaschen;

J-d kennt  alle Schliche (und Kniffe),  alle Wege und Stege.

Başında değirmen çevirir.

طلاّع الثنايا والأنجد   (ლიტ.)

الحظّ خانه    (ლიტ.)

أنزل ضربة قاسمة في…(ლიტ.)

თავს დაატყდა…

       فشل أشدّ الفشل(ლიტ.)

დიდი მარცხი განიცადა

        بالقضاء والقدر(ლიტ.)

         قضاءً وقدرًا(ლიტ.)

მოულოდნელად (ღვთის განგებით) უბედურება დაატყდა თავს…

سوء الحظّ     (ლიტ.)

    طحنه الحظّ   (ლიტ.)

          حالت عنه السعادة(ლიტ.)

لعنه الحظّ   (ლიტ.)