მის სახელს არ ახსენებს

      Comments Off on მის სახელს არ ახსენებს

მისი მოგონება არ უნდა, დაივიწყა

To erase from one’s memory.

To cut somebody out of one’s life.

On ne le mentione plus.

И вспоминать не хочет.

Вычеркнуть из памяти, стереть из памяти.

Выкинуть из головы.

Вычеркнуть из (своей) жизни.

Вырвыть из сердца.

J-n aus dem Gedächtnis streichen;

J-s Andenken auslöschen;

sich (D) etw. aus dem Köpf schlagen;

sich (D) etw. aus dem Sinn schlagen;

j-s Andenken auslöschen;

aus den Augen, aus dem Herzen;

aus den Augen, aus dem Sinn;

was das Auge nicht sieht, bekümmert das Herz nicht.

Adını anmaz.

رفع من الذاكرت   (ლიტ.)

 حذف من الذاكرت   (ლიტ.)

محاه (اسمه) من ذاكرته   (ლიტ.)

    محا أثاره من قلبه (ლიტ.)