მოთმინების ფიალა აევსო

      Comments Off on მოთმინების ფიალა აევსო

(კატეგორია: მეტის მოთმენა შეუძლებელი გახდა)

მეტის მოთმენა შეუძლებელი გახდა,

To be fed up;

The last sraw.

Enough is enough (Am., Br.).

I’ve had it up to here (Am.).

My cup is full (Br.).

That’s he last straw (the limit) (Am.).

There’s a limit to everything (Am.).

This is the last straw (Br.)

La mesure est comble.

Чаша терпения переполнилась.

Нет больше сил, возможности терпеть, выносить что-либо.

Das Maß der Geduld ist übergelaufen;

das Maß der Geduld ist erschöpft;

(etw.) nimmer aushalten können

Bıçak kemiğe dayandı.

     حتّى أذنيه(ლიტ.)

لشوشته          (ეგვიპტ.)

      وصل روحو لحلقو جاء (სირ. / ლიბან.)

მოთმინება ამოეწურა

   جاء هذا ضعثا على إبّالة     (ლიტ.)

ეს იყო ბოლო წვეთი…

    أتعب روحه من هذا     (ლიტ.)

    أتعب من هذا      (ლიტ.)

ყელში ამოუვიდა