მოუსვი ბაყაყური!

      Comments Off on მოუსვი ბაყაყური!

წადი! დაიკარგე! მოუსვი! აქ არ გაჩერდე!

Off with you!

Off you go!

Get out!

Degage-toi

Марш отсюда!

Вон отсюда! Убирайся!

Пошел вон!

Hinaus mit dir! geh zum Teufel! scher dich zum Teufel! pack dich!  hebe dich weg! scher dich hinaus!

du kannst marschieren! scher dich zum Henker! scher dich weg! hinweg mit dir! schieb ab! schieb los!

Defol!

روح من وشّى!    (სირ. /ლიბან.)

მომწყდი თავიდან!