ჟამი დარეკავს

      Comments Off on ჟამი დარეკავს

Time will come;  the bell will toll.

Il est temps ;

Il est l’heure.

Придет время.

Придет час.

Наступит час/время.

Рано или поздно.

В один прекрасный момент.

Придет день.

Wörtlich: Es schlägt die Stunde;

übertragene Bedeutung: Es kommt die Zeit.

Vaktinde.

   قد حان حينه(ლიტ.)

   حان الوقت (المضروب)  (ლიტ.)

    في حينه بالضبط(ლიტ.)