სასწორზე შედგება (რისამე)

      Comments Off on სასწორზე შედგება (რისამე)

საალალბედოდ, სათუოდ გახდა, საფრთხეში ჩაგდება (რისამე).

To attempt to tip (tilt) the scale(s) in one’s favor; in an attempt to turn the tide in one’s favor.

To put something/someone in jeopardy;

To rock the boat

Jeter dans le plateau ;

jeter dans le plateau de la balance ;

mettre en doute | faire planer un doute sur ;

mettre en jeu, mettre en question, remettre en cause ;

mettre en danger.

Класть/бросить на чашу весов.

Ставить под угрозу.

Рискнуть, поставить на кон, подвергнуть опасности/ риску, поставить под удар, решиться, поставить на карту.

wörtlich: „etwas auf die Waage stellen.“

übertragene Bedeutung: J-n/etwas einer Gefahr aussetzen;

etwas aufs Spiel setzen;

alles auf einen Wurf setzen;

Leib und Leben einsetzen. 

Teraziye vurmak

   خاطر بحياته (ლიტ.)

 تجربة خطرة (ლიტ.)