საიდუმლოს კაკლავს

      Comments Off on საიდუმლოს კაკლავს

საიდუმლოს ვერ ინახავს, გასცემს

To be leaky; to spit (one’s) guts (rude).

Trahir le secret de (qn)

Trahir le secret

Выболтать, брякнуть не подумавши, обмолвиться, трепануться, протрепаться, разболтать, разбарабанить.

Слетело с языка, распустить язык, дать волю языку.

Вынести на улицу.

Сболтнуть лишнее, сболтнуть, брякнуть.

Сорвалось с языка.

Разгласить, проболтаться, проговориться.

Сказать лишнее.

Сделать достоянием гласности Книжн.

Wörtlich: „J-m für j-n etwas auskörnen.“

übertragene Bedeutung: J-m etwas haarklein erzählen/berichten;

ein Geheimnis ausplaudern (mahlen);

etwas (z.B. ein Geheimnis) wird enthüllt;

etwas tritt, kommt an den Tag;

etwas wird an den Tag gelegt.

Baklayı ağzından çıkarır.

       أفشى سرّا(ლიტ.)