საღერღელის აშლა

      Comments Off on საღერღელის აშლა

მოსურვება, მონდომება, მადის გაღვიძება.

To have a desire/ a wish to do something; to begin to enjoy something

To be in it.

être en goût de

Se passionner pour qch;

Se coiffer de (fam)

Войти во вкус, приохотиться,  разлакомиться, подсесть, приучиться, полюбить, пристраститься, привыкнуть.

Попасть/впасть в зависимость.

Sich für j-n/etwas abrackern;

J-n an etwas (z.B. an schwerer Arbeit) zugrunde gehen;

J-n einer Sache opfern;

sich für etwas abmühen.

e sich für j-n/etwas abrackern;

J-n an etwas (z.B. an schwerer Arbeit) zugrunde gehen;

Ağzından salya akmak.

     أثار الشهيّة(ლიტ.)

     له رغبة شديدة(ლიტ.)

     له شوق شديد(ლიტ.)

     تحرّق شوقا(ლიტ.)