სინსილის გაწყვეტა

      Comments Off on სინსილის გაწყვეტა

განადგურება, გაწყვეტა, მუსრის გავლება.

Hell with you!

Send to hell; to destroy

Va au diable!

Пропади они пропадом! прокл.

Чтоб им пусто было! прокл.

Чтоб им сгинуть! прокл.

Wörtlich: „J-s Brut aussterben lassen“ – Deine Brut sterbe aus! (Fluch).

übertragene Bedeutung: J-s ganze  Familie ausrotten;

J-n zugrunde richten/vernichten/ umbringen/töten.

Yoketme, imha etmek.

    خرّب حتّى أساس(ლიტ.)

    جعله هشيما تذروه الرياح  (ლიტ.)

    لم يُبق منه حجرا على آخر (ლიტ.)

   لم يترك فيه حجرا على حجر (ლიტ.)