ტყავიდან ძვრება

      Comments Off on ტყავიდან ძვრება

ყოველ ღონეს ხმარობს, შესაძლებლობას არ ზოგავს.

To try like old gooseberry;

To bend over backwords;

To fall over oneself;

To sweat one’s guts out;

To move heaven and earth.

Faire des pieds et des mains

Se décarcasser

S’agiter comme un (beau) diable,

Se battre les flancs,

Se donner un mal de diable,

Se démener.

Лезть из кожи вон.

Из кожи вон лезет.

Усердствовать.

Вкладывать всю душу.

Прилагать/отдавать все силы.

Не щадить усилий.

Делать невозможное.

Землю рыть носом.

aus der Haut kriechen;

die Hacken zusammenreißen;

sich krampfhaft bemühen;

sich die größte Mühe geben;

sich auf den Kopf stellen;

sich in (tausend) Stücke zerreißen.

Deveye handak atlatır. Dokuz dereden on su getirir.

بذل كلّ ما في وسعه    (ლიტ.)

     بذل قصارى طاقته (ლიტ.)

     بذل قصارى جهاده (ლიტ.)

        لم يأل جهداً(ლიტ.)

      استجمع كلّ قواه(ლიტ.)

    وضع كلّ همّه في…  (ლიტ.)

حطّ كلّ همّه في…    (ეგვიპტ. / სირ. / ლიბან.)

  بشقّ الأنفس       (ლიტ.)

დიდი შრომის ფასად  

     جعل المستحيل    (ლიტ.)

    جاد بحياته(ლიტ.)

    هلك دونه(ლიტ.)

    انهمك في العمل  (ლიტ.)