უღლის გადაგდება (კისრიდან)

      Comments Off on უღლის გადაგდება (კისრიდან)

ჩაგვრისგან, ექსპლუატაციისგან განთავისუფლება, თავისუფლების მოპოვება.

To endure the yoke; to shake off the yoke;to  throw off the yoke;to cast off the yoke.

Briser le joug,

Rompre le joug,

Rompre ses fers,

Secouer le joug.

Cбросить иго.

Освободиться от ига.

Сбросить ярмо/бремя/гнет/хомут (иносказ).

Получить свободу.

Wörtlich:  „

übertragene Bedeutung: einer Sache entrinnen;

sich retten (aus);

sich von etwas befreien/ loskommen.

das Joch abschütteln;
das Joch abwerfen, das Joch abwerten

einer Sache entrinnen;

sich retten (aus);

sich von etwas befreien/ loskommen.

Zulümden kurtulmak.

   طليق من كلّ قيد(ლიტ.)

   تخلّص من  الديون (ლიტ.)

 تنصّل من الواجبات    (ლიტ.)

حرّيّة الشخصيّة    (ლიტ.)

პიროვნული თავისუფლება