(მერე) უყარე კაკალი

      Comments Off on (მერე) უყარე კაკალი

რამდენიც უნდა ეცადო, ვერას გახდები, მდგომარეობას ვეღარ გამოასწორებ, გვიანღა იქნება.

It’s like catching the wind in a net;

You might as well whistle for it (him, her, etc.);

You might as well look for a needle in a haystack;

It is going on a wild-goose chase;

Catch me (him, her, etc.) if you can!

Watch (one’s) smoke.

And that was the last you ever saw (of him, them etc.)

On n’en verra plus ni queue ni oreilles.

Поминай как звали! Разг.

Ищи-свищи! Разг.

Ищи ветра в поле! Разг.

Er ist längst über alle Berge/ er ist schon über alle Berge;

da kannst du lange suchen!

suche den Wind im Felde!  1) das ist nicht wiederzubekommen;

2) er ist nicht mehr einzuholen

Atı alan Üsküdarı geçti.

أصبح في خبر كان   (ლიტ. / ეგვიპტ.)

   لم يقف له أحد على أثر وخبر (ლიტ.)

   اختفى كما يختفى الدخان في الهواء (ლიტ.)

اتبخّر فى ال هوا   (ეგვიპტ.)