ფარდის ახდა

      Comments Off on ფარდის ახდა

გამოაშკარავება, გამომჟღავნება, მხილება, დღის სინათლეზე გამოტანა.

To reveal, make known the formerly hidden nature; to  unmask something/somebody ;

To tear the mask off somebody

Lever le voile.

Lever le voile sur.

Démasquer qn, arracher le masque à qn

Cорвать завесу.

Приподнять завесу.

Cорвать покров.

Прижать к стенке, сорвать личину, раскрыть игру, вывести на свежую воду, припереть/прижать к стене, вывести на чистую воду, вывести на свет божий, снять личину, сорвать покров, сорвать маску, разоблачить, снять маску.

Etwas tritt, kommt an den Tag;

etwas wird an den Tag gelegt;

Perdeyi kaldırmak.Açığa çıkmak.

واضحا وضوح الشمس  صار  (ლიტ.)

    كشف عن جميع أورقة       (ლიტ.)

بجلاء ووضوح    (ლიტ.)

الأمر الواضح    (ლიტ.)

       إيضاح الموقف(ლიტ.)

      كما اتّضح…    (ლიტ.)

      كما تبيّن…    (ლიტ.)

      إدراك السرّ  (ლიტ.)