ფეხის გადაბრუნება

      Comments Off on ფეხის გადაბრუნება

მარცხის, ხიფათის შემთხვევა.

To break one’s neck; to lose one’s footing; to make a false step

Se casser la gueule

Se faire un trou dans le dos

Оступиться.

Допустить промах.

Совершить промах.

Сделать глупость.

Wörtlich: „J-m verrenkt sich der Fuss“;

„J-d verrenkt/vertaucht den Fuss“.

übertragene Bedeutung: J-m geht es schief;

etwas (Unangenehmes) über sich bringen;

sich etwas (Unangenehmem) aussetzen;

sich ins Unglück stürzen;

eine Niederlage erleiden;

auf einem fahlen Pferde reiten;

in die Tinte geraten;

sich anschmieren lassen;

sich in die Brennesseln setzen;

einen Reinfall erleben;

in die Patsche geraten.

Ayağına taş değmek.

      تكبّد حزيمة (ლიტ.)

      تكبّد الخسائر (ლიტ.)

       فشل (أشدّ) الفشل(ლიტ.)

        أنزل ضربة قاسمة في…(ლიტ.)

        عثار الجدّ(ლიტ.)