ფიანდაზად დაგება

      Comments Off on ფიანდაზად დაგება

ვისიმე ყოველგვარი სურვილის უსიტყვოდ შესრულება, მონურად დამორჩილება, ფეხქვეშ გაგება.

To toad to (somebody)

To curry flavour with seombody;

To ingratiate with somebody;

To wag one’s tail cringingly before somebody

être dans ses petites chaussettes.

Frétiller de la queue

Remuer la queue

Заискивать перед.

Беспрекословно выполнять чьи-либо желания.

Выполнять любые желания.

Сгибаться в дугу, лизать пятки, сгибаться в три погибели, подобострастничать, прислуживаться, падать ниц, раболепствовать, ползать ужом, пресмыкаться, угодничать, подхалимничать.

Wörtlich: „ sich j-m zu Füssen legen“.

übertragene Bedeutung: J-m willfahren;

sich bei j-m einschmeicheln;

j-n lobpreisen, rühmen, lobhudeln, heucheln;

j-n (um)schmeicheln;

vor j-m scharwenzeln, J-m liebedienern;

J-s Speichel leckend, hinterlistig, trügerisch sein;

sich j-n gefügig machen;

J-n unter seine Botmässigkeit bringen;

J-n zwingen sich j-m/einer Sache (z.B. j-s Herrschaft) zu unterwerfen;

sich beugen/unterkriegen.

Çanak yalaycı.

    حمله على الكفّ الراحة (ლიტ.)

     كان بين كبده وخلبه(ლიტ.)

       شاله على كفوف الراحة (ლიბან. / სირ.)

       عطّه في عنيه(ეგვიპტ.)

        شاله من على الأرض شيل(ეგვიპტ.)

لا يقطع خيط قطن إلاّ باشارته  (ლიტ.)

ყველაფერს მისი სურვილით აკეთებს

دارك متل ما بدّو      (სირ. / ლიბან.)

دار راسا      (სირ. / ლიბან.)

دار عقلا      (სირ. / ლიბან.)

قلبى (خايف) عليك!    (სირ. / ლიბან. / ეგვიპტ.)

خاف قلبه عليه     (ლიტ.)

اشتغل باله (عليه)    (ლიტ.)

   انفطر قلبه (عليه)   (ლიტ.)

حمل همّه      (ლიტ. / ეგვიპტ.)

     باله مشغول عليه (ეგვიპტ.)

      قلبا وقالبا (ლიტ.)