ფიცი მწამს, ბოლო მაკვირვებს

      Comments Off on ფიცი მწამს, ბოლო მაკვირვებს

შენი თავისმართლებისა მინდა დავიჯერო, მაგრამ ფაქტები სხვას ამტკიცებს. (მომდინარეობს იგავ-არაკიდან „მამლის ქურდი“).

Between the cup and the lip a morsel may slip (Br.).

There is many a slip twixt /the/ cup and /the/ lip (Am.).

There’s many a slip between (‘twixt) the cup and the Up (Br.).

You never can tell (Am., Br.)

The facts speak for themselves.

les faits parient d’eux-mêmes

Свежо предание да вериться с трудом.

Сомнительно.

Бабка (еще ) надвое гадала, бабушка надвое сказала, вилами на воде писано, навряд ли, маловероятно, едва ли, сорока на воде хвостом писала, за что купил, за то и продаю, не фактПрост. Экспрес.

Es klingt nach alten, halbverklungnen Sagen und liegt kein Menschenalter noch zurück.

Antına inanırım, ama olgular başka şeyi ispat ediyorlar.

     حججت قبل أن يحفر زمزم (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)