ფონს გასვლა

      Comments Off on ფონს გასვლა

დაბრკოლების გადალახვა, საქმის მოგვარება, გადარჩენა, მიზნის მიღწევა.

To break the back of,

To clear a hurdle,

To clear an obstacle,

To give a leg up,

To overcome an obstacle,

To take a hurdle.

To fit the ax in the helve,

To  fit the ax on the helve,

To fit the axe in the helve,

To put the ax in the helve,

To put the ax on the helve,

To put the axe in the helve,

To gain point,

To reach a goal.

Vaincre la résistance

Vaincre un obstacle.

Atteindre son but,

Parvenir au but,

Marquer le coup

Преодолеть препятствие.

Достигнуть цели.

Sein Ziel erreichen;

seine Absicht erreichen;

seinen Kopf durchsetzen;

eine Sache wird gemeistert/vollendet.

Başa çıktı

   بقدرة قادر(ლიტ.)

რაოდენ გასაოცარიც უნდა იყოს, მოაგვარა საქმე, დაძლია…

      مقدّر على العمل  (ლიტ.)

       أحسن أداء مهمّته(ლიტ.)

ذلّل الصعوبات   (ლიტ.)

დაძლია სიძნელეები…. მოაგვარა საქმე

رتق فتوقه  (ლიტ.)

საქმის დალაგება, გამოსწორება

رتق فتوقه  (ლიტ.)

أمورو بالقلعة    ( სირ. / ლიბან.)

بيتو بالقلعة    ( სირ. / ლიბან.)

      أموره في نصابها(ლიტ.)

الاشيا معدن    (ეგვიპტ.)

الاشيا ميت فول واربعتاشر    (ეგვიპტ.)