ღვთის გარეგანი

      Comments Off on ღვთის გარეგანი

(კატეგორია: ვერაგი)

დაუნდობელი, შეუბრალებელი, ვერაგი, უწყალო, ღვთის პირიდან გავარდნილი.

Be ruthless/ merciless/ bareknuckle; aiming for the jugular; knock- down ,  drag -out.

Cruel; féroce.

Коварный. Беспощадный.

Einer, der j-n verraten/preisgeben kann;

Einer, der seine Seele verkauft hat;/der sich dem Teufel verschrieben hat;

Acımasız. Amansız.

شخص فاسد   (ლიტ.)

لا قلب له   (ლიტ.)

قاسى القلب  (ლიტ.)

متحجّر القلب  (ლიტ.)

يأكل قلبه الأسى   (ლიტ.)

أسود القلب   (ლიტ.)

إنسان قاس   (ლიტ.)

إنسان ظالم   (ლიტ.)

عديم الشفقة   (ლიტ.)

      وحشىّ (القلب)(სირ. / ლიბან.)