ყირამალა დაყენება

      Comments Off on ყირამალა დაყენება

განადგურება, მიწასთან გასწორება.

To turn upside down; to be topsy turvy;

To put head over heels

Les quatre pieds en l’air.

Cul par-dessus tête. (fam)

Sens dessus dessous.

Поставить все вверх тормашками.

Привести в состояние хаоса.

Хаос.

Вверх ногами.

Wörtlich: „alles auf den Kopf stellen“.

übertragene Bedeutung: 1. etwas dem Erdboden gleichmachen;

J-n zugrunde richten/vernichten/ umbringen/töten;

J-n erniedrigen/demütigen.

Altını üstüne getirmek.

       خال البغل(სირ. / ლიბან. )