ყურებიდან ბამბის გამოღება

      Comments Off on ყურებიდან ბამბის გამოღება

შეგნება, გაგება, საქმეში გარკვევა; ფხიზლად მოქცევა, სიფრთხილის გამოჩენა.

To sober up

To be on to something;

To get things straight

To get to the bottom of so,ething;

To figure out something;

To look into something

Ranger des affaires.

Comprendre qch;

Se débrouiller (s’orienter) dans qch.

Вынуть вату из ушей.

Разобраться в деле.

Войти в курс дела.

Получить представление, составить себе представление, составить себе понятие, войти в суть вопроса.

Sich (D) über etw. (A) Aufschluß vewrschaffen;

einen Überblick schaffen;

einer Angelegenheit nachforschen;

Orientierung geben;

(j-m) Einblick in etw. (A) geben/gewähren;

(j-n) über (etw.) ins Bild setzen;

in eine Sache einführen;

J-n mit dem Stand der Dinge vertraut machen.

Kulaklardan pamuğu çıkarmak.

    كان(أصبح) يقظا(ლიტ.)

     أخذ حذره(ლიტ.)

     أخذ حيطته(ლიტ.)

     فتّح عينيه جيدا(ლიტ.)

      خد باله(ეგვიპტ.)

       فتّح عنيه(ეგვიპტ.)

         فتاح عينك!(სირ. / ლიბან. )

    نصّب أذنيه(ლიტ.)

    أرهف السمع(ლიტ.)