ცივ ნიავს არ აკარებს

      Comments Off on ცივ ნიავს არ აკარებს

განსაკუთრებულ მზრუნველობას უწევს, ძალიან უფრთხილდება, სათუთად ექცევა, დილის სიოს არ აკარებს.

To fuss over somebody

To dote on somebody

Traiter aux petits oignons.

Y tenir comme à la prunelle de ses yeux

Сдувать пылинки.

Береечь пуще глаза.

Держать под (стеклянным) колпаком.

Оберегать, беречь, дрожать, охранять.

Пылинке не давать сесть.

J-n mit Hingabe pflegen/für j-n sorgen;

J-n umhegen/umsorgen.

sich für j-n/etwas abrackern;

einer, der selbstaufopfernd, opferbereit ist;

J-n/einer Sache opfern /sich für j-n (hin) opfern;

sich für etwas abmühen.

seinen Kopf hergeben;

sein Leben lassen.

etwas mit Hingabe tun;

sich Sorgen machen;

sich wegen j-m/etwas zu Tode grämen.

keine Mühe scheuen;  sich zerreissen (für j-n).

Avucunun içinde tutar. Elinin üstünde tutar.Büyük bir hevesle bakıyor.

     حمله على الكفّ الراحة(ლიტ.)

        كان بين كبده وخلبه(ლიტ.)

       شاله على كفوف الراحة (ლიბან. / სირ.)

       عطّه في عنيه(ეგვიპტ.)

        شاله من على الأرض شيل(ეგვიპტ.)