წინ ვერ წაიწია

      Comments Off on წინ ვერ წაიწია

ჩამორჩა, განვიტარება შეწყვიტა

To leg behind

To get off back

Not to keep up with

To be backward

To  be behind

être en arrière

Se trainer

Ne pas avancer

Отстать.

Оказаться позади.

Оказаться в хвосте.

Не поспеть.

Sich als machtlos erweisen; keinen Erfolg haben; sich nicht durchsetzen können.

Bağlandığı yerde otluyor.

     عجن الطين بالأقدام (ლიტ.)

    همدت همّته      (ლიტ.)

    فترت همّته    (ლიტ.)

      جمدت نفسه في مكانه (ლიტ.)

   جامد القدم   (ლიტ.)

      دار في مكانه(ლიტ.)

      ململ في موقفه(ლიტ.)