წყლიდან მშრალი (გ)ამოსვლა

      Comments Off on წყლიდან მშრალი (გ)ამოსვლა

თავის გამართლება, თავის მოხერხებულად დაძვრენა (გაჭირვებიდან, ჩადენილი დანაშაულიდან).

To come through unscathed

To get off the hook

To emerge unscathed

To get away with it/something

To get off scot-free.

Avoir les quatre pieds blancs.

Tirer son épingle du jeu.

Passer entre les gouttes,

Выйти сухим их воды.

Остаться безнаказанным, избежать заслуженного наказания.

übertragene Bedeutung: etwas mit Mühe erreichen;

mit Mühe auf etwas heraufsteigen.

den Köpf (geschickt) aus der Schlinge ziehen; sich (geschickt) aus der Schlinge ziehen;

ungeschoren davonkommen, ungeschoren bleiben;

mit guter Manier davonkommen;

sich aus der Affäre (heraus) ziehen; sich aus der Affäre heraushelten;

sich aalglatt aus (etw.) herauswinden;

J-d  fällt immer (wieder) auf die Füße (wie die Katze).

Dört ayak üstüne düşmek.

يطلع متل شعرة من العجينة     (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)

لم يكن رطبا ولا يبسا       (ლიტ.)