ჭკუის კოლოფი

      Comments Off on ჭკუის კოლოფი

(კატეგორია: ძალიან ჭკვიანი, ნაკითხი, უგზო-უკვლოდ განათლებული)

ჭკვიანი ადამიანი;

One has a fine store of wits;

One has all the brains in the world;

One has a wonderful brain;

Be as  wise as Solomon.

Tres intelligent.

Ума палата.

J-d hat es faustdick hinter den Ohren;

J-d hat Köpfchen;

J-d ist eine Leuchte.

Akıllı adam.

شخص على غاية الذكاء   (ლიტ.)

سليم العقل   (ლიტ.)

شخص ذو عقل   (ლიტ.)