ხაფანგის დაგება

      Comments Off on ხაფანგის დაგება

საფრთხის, განსაცდელის შექმნა, ხრიკების მოწყობა.

To set a trap for somebody

Tendre un filet,

Tendre un piège

Расставить сети.

Поставить ловушку.

Подстроить гадость, подложить свинью, сделать подлянку, причинить зло, строить козни.

(J-m) eine Schlinge legen;

(J-m) ein böses Bad bereiten;

(J-m) ein schlimmes Bad anrichten;

(J-m) einen Schabernack spielen;

(J-m) einen Streich epielen. 

Kapan kurmak.

نصب له فخّا    (ლიტ.)

   دبّر له مقلبا   (ლიტ.)