ხელები ექავება

      Comments Off on ხელები ექავება

საქმის გაკეთების სურვილი აქვს; ვისიმე ცემა სურს.

His fingers itch (to do something).

Il a la bougeotte.

У него руки чешутся, так и подмывает, неймется, хочется, свербит, чешется, тянет, охота, не терпится.

Es juckt ihm in den Fingern;

ihm Jucken die Finger danach.

Ellerini kaşıyor (mec.) Bir işin yapmasını ister. Birinin dövmesini ister.

     تحكّه يديه  (ლიტ.)