ხელიდან წასული

      Comments Off on ხელიდან წასული

გაფუჭებული, გადაგვარებული, ზნეობრივად დაცემული, სწორდი გზიდან აცდენილი.

To be (get) beyond (out of) control;

To get out of hand;

To be above oneself;

To become unmanageable

N’en faire qu’à sa tête

Отбиться от рук, отбившийся от рук.

Не знать узды, ходить на голове, много себе позволять, своевольничать.

Ein verkommener Mensch.

Elden gidilmiş.

        شخص فاسد(ლიტ.)

        ضعيف الروح(ლიტ.)