ავმა სახლმა ავი გამომიყვანა და კარგმა – კარგიო

      Comments Off on ავმა სახლმა ავი გამომიყვანა და კარგმა – კარგიო

Bad bird, bad eggs.

Of an evil crow an evil egg.

Children are what their mothers are (Am.).

Like hen, like chicken (Am.).

Like hen, like children (Br.)

Tel père tel fils.

Telle  poule, tel poulet

Tel arbre tel fruit.

Tel grin tel arbre.

Tout arbre qui est mauvais porte de mauvais fruits.

Яблочко от яблони недалеко падает (о том, кто унаследовал плохое, неблаговидное поведение от отца, матери).

Какова березка, такова и отростка.

Какие корешки, такие и ветки, какие родители, такие и детки.

Какова матка, таковы и детки.

Какова мать, такова и дочь.

Каков корень, таков и плод.

Каково дерево, таков и клин, каков батька, таков и сын.

Каково дерево, таковы и сучья.

Каково семя, таково и племя.

Каков отец,таков и молодец.

Каков плод, таков и приплод.

Кто от кого, тот и в того.

Маленькая собачка лает большой подражает.

Орел орла плодит, а сова сову родит.

От бобра – бобренок, от свиньи- поросенок.

Отец – рыбак, и дети в воду смотрят.

От хорошего дерева  хороший плод.

От худого семени не жди доброго племени.

От худой курицы худые яйца. 

От яблони яблоко родится,от ели – шишка.

По семени и плод.

Armut dalının dibine düşer.

Wie der Hausherr, so das Haus.

Eintracht ernährt, Zwietracht verzehrt.

Eintracht baut das Haus, Zwietracht reíßt es nieder.

.Das Weib ist des Mannes Glück oder Unglück.

Ağası güçlü olanın kulu asi olur.

المناكح الكريمة مدارج الشرّف     (ლიტ.)

احترم الكلب لأجل رعيه     (ლიტ.)

صيت (خير) الشباب وراء بابهم / والديهم    (ლიტ.  / სირ. / ლიბან.) 

إذا كان صاحب البيت يزمّر، لايش الستّ ما ترقص؟     (ლიბან.)