თვალში რა გჩხვლეტს და – ჩემივე წამწამიო

      Comments Off on თვალში რა გჩხვლეტს და – ჩემივე წამწამიო

A man’s best friend and worst enemy is himself (Am.).

You make your own luck (Am.)

Breed up a crow and he will peck out your eyes (Br.).

Do no good and you shall find no evil (Am.).

No good deed goes unpunished (Am.).

Save a thief from the gallows, and he’ll be the first to cut your throat (Am.)

Toute bonne action ne reste pas impunie.

Nourris un corbeau, il te crèvera l’œil.

Graissez les bottes d’un vilain, il dira qu’on les lui brûle.

«Что тебе глаз колет?» – «Да своя же ресница.» (досл.).

Без твоего согласия тебя не унизят, сам виноват.

Человек сам виноват в своих бедах.

Во всех своих бедах человек виноват сам.

За мое же добро да мне же поломали ребро.

Твоим же добром тебя же челом.

Вскорми ворона – он тебе глаза выклюет

Erziehst du einen Raben, wird er dir die Augen ausgraben.

Füttere den Wolf im Winter und im Sommer frißt er dich.

Undank ist der Welt Lohn

Çivi çiviyi söker.

قاعد بحضني وعمّال ينتف بذقني        (ლიტ. / სირ. / ლიბან.)

قاعد ع برّانى وأضرب بلسانى     (ეგვიპტ.)

الاقارب عقارب       (ლიბან.)

أقرب لك عقرب لك   (იორდან.)

دخّا من جريب يعي   (ერაყ.)

عداوه الأقارب زي لسع العقارب   (სირ.)

ركٌبته وراياء مد إيده بالخرج    ( ერაყ.)

ركّبتُو على حماري مدّ ايدو عالخرج      ( სირ. / იორდან.)